Gelukkig de mens die niet ingaat op de raad van bozen, niet op de weg van zondaars staat, niet in de kring van schampere spotters wil zitten, maar vreugde beleeft aan de wet van de HEER, ja, dag en nacht daaruit zacht reciteert. Hij is als een boom, geworteld aan stromend water, die elk seizoen opnieuw vrucht draagt; nooit zullen zijn bladeren verdorren, alles wat hij doet brengt hij tot een goed einde.
-Psalm 1:1-3