Want als de een zegt: Ik ben van Paulus; en een ander: Ik ben van Apollos; zijt gij niet vleselijk?
Wie is dan Paulus, en wie is Apollos, anders dan dienaars, door welke gij geloofd hebt, en dat, gelijk de Heere aan een iegelijk gegeven heeft?
Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt; maar God heeft den wasdom gegeven.
-1 Korinthiƫrs 3